dijous, 19 de gener del 2012

MÉS SENY I MENYS MAL DE VENTRE

El Ple d’un Ajuntament és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es del consistori. Entre les atribucions i funcions del Ple es troba la de controlar i fiscalitzar els òrgans de govern, prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut, etc, fins i tot, correspondrà al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde/ssa i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

És recomanable de tant en tant recordar que és el Ple qui nomena l’alcalde/ssa i no a l’inrevés, oi?.

Anem ara a les funcions i atribucions de l’alcalde/ssa que són moltes, àmplies i variades. Des de representar l'ajuntament, dirigir el govern i l'administració municipals, convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat a dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals…etc, etc…com us he dit àmplies i variades. Però n’hi ha una bàsica i de sentit comú: “Publicar, executar i fer complir els acords municipals”. Tant senzill com això.

Per aquesta raó, resulta un veritable escàndol que un alcalde o alcaldessa afirmi sense cap mirament ni vergonya en el decurs d’un Ple que “no pensa complir un acord de Ple” i que a crits demani un informe jurídic al personal present a la sala -que cal dir en aquell precís moment s'ha quedat glaçat davant un gest tant teatral- per saber si té l'obligació de complir un acord de Ple. No cal. Agafes la llei i.... voilà ....ja està. 

Doncs això, senyors i senyores, és el que va fer l'alcaldessa del meu poble. Certament, sabem que el teatre i la faràndula li encanten, però  sembla realment insòlit i antidemocràtic una afirmació d'aquesta mena en boca d'un governant. Si els responsables polítics mostren aquesta irresponsabilitat, podem exigir comportaments democràctics als ciutadans i ciutadanes del nostre poble?. Podem exigir que paguin els impostos?. Podem exigir que compleixin les normes?......A vegades, alguns haurien de pensar amb el cap i no pas amb el ventre. O és que les lleis no són per a tots?. O és que les majories només manen si són les teves?. Aiiis!


2 comentaris:

  1. Neus, el teu comentari és molt ponderat i documentat, però, davant d'una actitud despectiva, per no anomenar-ho d'una altre manera, cap al poble com la que varem patir en el passat Ple Municipal, com a grup municipal o conjuntament amb tota la oposició menystinguda per l'alcaldessa, penseu interposar una denuncia o deixar-ho passar per mantenir la pau i la concòrdia municipal?

    ResponElimina
  2. En cap cas es pot deixar passar un fet com aquest.

    ResponElimina