divendres, 13 de gener de 2012

DES DE LA CÀMERA DEL PLE


Ahir es va celebrar la sessió ordinària del Ple de gener, una sessió àgil i amb pocs punts de confrontació a l’ordre del dia que va conduir, com a portaveu de CIU, el regidor Jofre Serret. 

Abans de res, dir que la sala cada cop hi ha menys públic i que, curiosament, s’han convertit en habituals els conjugues d’algunes regidores, un fet que ha estat sempre molt criticat per l’alcaldessa en altres casos, i que val a dir hem procurat evitar tant ella como jo. Però com a ferma defensora del dret de cadascú a fer el que consideri convenient, només aconsello que com a mínim es guardin les formes i màxima discreció. Els aplaudiments i la gatzara de la teva família entre el públic –com va passar ahir- ofereix una imatge depriment de la política que ens hauria de fer reflexionar.

Entre els punts de l’ordre del dia es va aprovar l’acta anterior i es va donar compte del decret d’alcaldia que delega funcions a la Junta de Govern Local. A continuació, també es va aprovar per unanimitat la modificació de l’art. 1 del conveni col·lectiu de treball del personal laboral.

El punt 4rt portava a l’aprovació la Modificació puntual del POUM per delimitació del Polígon d’Actuació 19. El regidor Jofre Serret va exposar la postura del nostre grup favorable a aconseguir els terrenys de darrera el CEIP Montserrat. Fa anys que el CEIP Montserrat no disposa de l’espai suficient per tenir una pista de jocs reglamentària i que incompleix la ratio d’espais lliures per alumne. Evidentment, amb l’adquisició d’aquesta finca es possibilita disposar de més metres quadrats de pati per alumne i disposar de la pista, tot i que sigui una mica justa. De fet, la finca del carrer Comerç estava afectada des de l’any 90 com equipament, però de forma molt genèrica. Va ser el POUM el que va concretar l’ús docent de la parcel·la qualificada coma sistema d’equipaments (clau 7b) fent constar que havia de ser objecte d’adquisició per part de l’Ajuntament per tal de destinar la finca a l’ampliació de les  instal·lacions del Montserrat. Cal recordar que CIU assumia en el moment de l’aprovació del POUM la responsabilitat del planejament urbanístic, per tant, va participar activament en la decisió de definir i de concretar l’ús de la parcel·la per millorar l’equipament escolar. 

A la vegada, es necessari modificar el POUM per delimitar el polígon d’actuació 19 per aconseguir els terrenys del Camí Fondo que facilitin l’obertura del vial perimetral que s’obre al Polígon de Can Patalina. Un i altre terreny són de titularitat privada i s’ha de compensar als titulars amb la cessió dels terrenys edificables de titularitat municipal situats al Carrer roger de Flor i Avinguda Montserrat. Les raons són sens dubte d’interès general i el nostre vot va ser favorable. (Cont)

1 comentari:

  1. Mentre Palafolls avança en el català i vol engegar un curs preparatori per formar en el nivell D de català i obtenir el certificat corresponent a Malgrat de Mar l’Ajuntament no ofereix ni tan sol el nivell B ni el C.
    Ans al contrari els va suprimir fa un parell d’any. Tu que en penses?

    ResponElimina