dimecres, 22 d’abril del 2015

AL COSTAT DEL COMERÇ LOCAL 10 PROPOSTES PEL COMERÇ DE MALGRAT
El comerç històricament ha esdevingut un pilar estratègic a l’hora de configurar les relacions entre les persones de qualsevol territori, i com a tal és una bona eina per contribuir a la millora de la cohesió social i econòmica en el municipi. El petit i mitjà comerç aporten uns valors essencials de vertebració als carrers i barris dels pobles i ciutats. L’activitat comercial expressa la vitalitat de l’economia local, però cada cop es desenvolupa en un entorn més competitiu i dinàmic. Aquest fet planteja la necessitat de dotar al sector d’instruments de gestió i recursos que contribueixin a millorar la seva situació i competitivitat.   
 

Per fer front aquest repte des de CIU Malgrat proposem una línia de treball basada en l’estreta col·laboració i coordinació entre l’administració pública (Ajuntament i altres agents econòmics) i els propis comerciants. Apostem pel comerç local, tradicional, la petita botiga de tota la vida. Apostem pel mercat municipal i el producte de proximitat. Davant el continuat tancament de botigues i l’aposta del govern municipal PSC-PP per un model de poble que no afavoreix precisament el petit comerç, l’equip que encapçalo portarà un conjunt d'accions enfocades al comerç local que hem intentat concretar i resumir en 10 punts. LINIES ESTRATÈGIQUES ON ACTUAR

Creació d’una potent àrea de promoció econòmica


1. Imatge comercial del municipi
Embelliment dels carrers comercials
Reclam del carrer comercial.
marca col·lectiva del municipi

2. Assessorament urbanístic
Creació d’un circuit comercial
Millora de les zones de vianants
Senyalització comercial
Millora i cura del mobiliari urbà
Accessibilitat i millora de la circulació i mobilitat
Creació d’oferta complementaria: promoció d’accions transversals cultura-comerç

3. Foment de la cooperació comercial
Campanyes conjuntes
Foment de l’associacionisme
Jornades técniques

4.- Mercat municipal
Presa de decisions
Modernització del mercat municipal. Mercat com a locomotora del comerç local

5. Foment de la taula de treball de Comerç
Comerciants-consumidors- adminsitració- técnics de comerç
Planificació estratègica a mig i llarg termini
Espai de consens i marc de treball conjunt


6.Pla de suport al comerç local
Campanyes de sensibilització “El millor comerç a Malgrat” o “Jo compro a Malgrat”
Campanya d’informació d’ajuts i subvencions
Creació dela “borsa de locals per negoci”
Foment de l’arribada de nous emprenedors

7. Cens i gestió de locals buits per part de l’Ajuntament
Cens de locals buits
Contacte amb l’oferent de local buit per recollir una fitxa que reculli dades: ubicació, metres, estat del local, fotos, antiguetat, preu.
Web de gestió de locals buits
Convenis de col.laboració amb els propietaris i Agenda d’exposicions i activitats per dinamitzar i omplir els locals buits.

8.- Proposta didàtica: “el comerç a l’escola”.

9.- Redescobrir i potenciar l’espai de les Peixateries Velles com espai cobert que sigui un punt central de dinamització.

10.- Nou LICEU. Una proposta en forma de recuperació de l'antic Liceo com a nou local polivalent per a ús de teatre, cinema, sala de ball...Una proposta que CIU posa a debat sobre la taula amb l'objectiu de rehabilitar i revitalitzar uns mateixos espais que han tingut un gran protagonisme cívic i cultural molt singular per a les generacions precedents de Malgrat, una infraestructura cívica i cultural acompanyada d'un nou entorn  que ha d'omplir  el buit d'espais que permetin ampliar l'oferta cultural, resoldre l'aparcament soterrani i sigui una solució urbanística que dinamitzi el centre de Malgrat.

En definitiva…..us proposem  “Tota una altra història” per Malgrat

 


3 comentaris:

 1. Està bé que algú comenci a aportar propostes clares. Aquesta campanya veig molta xerrameca i molt poques propostes. Es nota que CIU té un projecte clar i que us ho heu treballat des de fa temps. Certament, no són temps d'improvisar ni inventar programes o partits a correcuita.

  ResponElimina
 2. Com es mantindrà dos equipaments municipals? Es crearà noves places de conserge?

  ResponElimina
 3. Els teatres juntament amb les sales polivalents són equipaments emblemàtics i tenen una funció social i cultural clau. El model de gestió propi serà la gestió municipal, però al tractar-se d'un equipament singular pot admetre en funció de les circumstàncies altres models de gestió. Mantenint la gestió municipal és possible crear un ens autònom ( tipus Patronat) encarregat de la gestió. Així s'aconseguiria una gestió econòmica i administrativa diferenciada de l'Ajuntament en principi més eficaç. També facilita l'obtenció de resultats per exemple econòmics específics pel teatre.
  Una altra alternativa seria la creació d'una entitat sense ànim delucre, per exemple un consorci, a la que s'encarrega la gestió del teatre. La gestió per part d'aquesta entitat serviria per introduir, sense oblidar els culturals, criteris econòmics amb l'objectiu d'augmentar els ingressos,
  .
  En general la rendibilitat d'aquest tipus d'equipaments és un punt crític a causa principalment de la debilitat de la demanda front les despeses de funcionament i les alternatives comrpometen la qualitat de l'oferta cultural. Per tant, cal fer un pla de gestió que garanteixi el manteniment i calcular el cost del personal de manteniment i funcionament.

  ResponElimina