divendres, 8 de març de 2013

EL MARESME S'UNEIX PER RECLAMAR SOLUCIONS PELS AFECTATS PER LES PREFERENTS


A començaments de l’any 2012 es va generalitzar el problema de les participacions preferents, que afecta principalment a persones d’edat avançada, sense o amb escassos coneixements d’inversió en productes financers, que en molts casos desconeixien la naturalesa dels productes que contractaven.

La comarca del Maresme ha estat especialment afectada per la comercialització d’aquests productes ja que Caixa Laietana, entitat fortament arrelada a Mataró i al Maresme, va ser una de les entitats que més en va vendre. Es calcula que només a Mataró, capital de comarca, hi ha uns 4.500 casos que afecten directament a uns 6.000 clients i, al seu torn, a unes 15.000 persones de les unitats familiars.

Però més del 90% dels afectats de Caixa Laietana van bescanviar les preferents  i obligacions subordinades per accions de l'entitat en base a la informació de fortalesa i seguretat que van transmetre els directors de les oficines comercials, i com a única opció per recuperar els diners. Aquest fet va agreujar la situació quan l’entitat va ser absorbida per Bankia, i aquesta va entrar en una situació critica, va haver de ser intervinguda i seguidament el valor de les seves accions va baixar en picat. Actualment sabem que aquelles dades de fortalesa i seguretat no eren reals per les auditories externes que s'han realitzat.

És per això que s’ha de considerar l’especial afectació de molts maresmencs que es troben en la situació descrita; persones que han perdut els estalvis d’una vida de treball, que ara es troben en situació de vulnerabilitat, que pateixen la crisi i que en molts casos han quedat mancats de recursos per atendre les necessitats pròpies i les de la seva família. Al mateix municipi de Malgrat estic segura que tots coneixem persones afectades.

Hi ha plataformes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones afectades, però davant la magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a donar respostes eficients a les reclamacions. La situació d’indefensió genera incertesa, desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el país.

L’Ajuntament de Mataró ha fet una important tasca liderant la presa de contactes a nivell polític per tal de posar de manifest la necessitat d’estudiar mesures d’arbitratge i intermediació entre les entitats financeres i els afectats; treballar conjuntament per donar suport als afectats i pressionar als responsables per intentar trobar una solució satisfactòria al conflicte; incrementar els mecanismes d’assessorament i col·laboració amb les plataformes i entitats d’afectats constituïdes; així com informar els mataronins i els maresmencs de les accions que es duguin a terme des de l’Ajuntament de Mataró i ara també des del Consell Comarcal del Maresme.

    A finals de gener de 2013 un pacte entre el Partit Popular i el PSOE vol donar sortida als afectats per les preferents i obligacions subordinades que podran optar per acollir-se a un sistema d’arbitratge. Malgrat que es tractaria d’una bona solució, el pacte només contemplaria els “procediments d’arbitratge d’instruments híbrids de capital comercialitzats a particulars per entitats que han rebut suport públic”; això deixaria fora del procediment d’arbitratge més del 90% dels afectats de la comarca del Maresme, que són els qui van bescanviar aquests productes per accions de l’entitat bancària. Es per tot això que la Presidència del Consell Comarcal del Maresme conjuntament amb l’Alcalde de Mataró, ha proposat al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme  demanar al Consell Comarcal del Maresme que s’adhereixi en nom i representació dels municipis dels Maresme a la iniciativa liderada per l’Ajuntament de Mataró per tal que els afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin optar també a la via arbitral. 

A la vegada, es demana al govern de l’estat que articuli les mesures per tal que s’ofereixi l’entrada a la via arbitral a totes les persones afectades pel cas Caixa Laietana – Bankia, tant aquelles persones que encara disposen dels productes de risc d’orígen, com aquelles que han dut a terme el bescanvi en accions l’any 2012.
1 comentari:

  1. Ja és hora que es prenguin solucions serioses. Són molts els enganyats.

    ResponElimina