divendres, 27 de gener del 2012

AI, LA REFORMA DEL PAVELLÓ!


Definitivament, els problemes i deficiències del Pavelló vell de Malgrat són reals. No és cap invent de l’oposició ni una demanda irracional dels usuaris. El Pavelló vell té un estat deplorable i així ho confirma l’informe tècnic relatiu al Pavelló Poliesportiu Municipal de Malgrat de Mar que la Sra. Regidora d’esports va encarregar a correcuita a la Diputació. 

A vegades, resulta ben curiós que per arribar a conclusions òbvies s’hagin de fer tants estudis i omplir tants papers.  De fet, l’any 2008 es va presentar el mapa d’instal·lacions esportives municipals de Malgrat de Mar (MIEM), aprovat pel Ple al gener de 2009, que fa un anàlisi de la situació actual de les instal·lacions esportives i considera que el pavelló de l’avinguda Tarragona precisa una remodelació important degut al seu elevat grau d’envelliment i manca de seguretat pels usuaris, tractant-se d’una instal·lació molt obsoleta. (Us recomano una consulta del document, perquè aporta dades ben concretes, fotografies, pressupost de reparació i calendari d’actuacions).

Tot això ja ho vam expressar al Ple del passat mes de novembre en el que el G.M. de CIU va presentar una Moció per instar a la remodelació del Pavelló. La nostra Moció va motivar un seguit de corredisses -molt apropiades tractant-se de la regidoria d’esports- als companys de la “Dipu” per encarregar un nou estudi que diu exactament el mateix que l’anterior, és a dir, que l’estat del pavelló és més que lamentable i que caldrà fer una inversió molt important per resoldre les mancances detectades. Evidentment, les manaires locals no van donar suport a la nostra Moció amb arguments de xurreria ambulant, però la Moció es va aprovar per majoria de l’oposició, que és igual de vàlida que la majoria del govern, i a vegades fins i tot més coherent.

El cost de l’execució de les obres que s’hauran de fer al pavelló es calcula entre 300.000 i 400.000 euros, i ja poden anar posant fil a l’agulla, perquè mantenir l’ús del pavelló en l’estat actual és una irresponsabilitat quan l’estudi indica que s’han d’ampliar portes d’emergència i condicionar recorreguts d’evacuació i s’observa que el mur cortina de la façana sud està excessivament exposat a “sol·licitacions horitzontals”, que vol dir per exemple, a l’acció del vent.

El més sorprenent de tot plegat és que tant el PP com el PSC, actuals governants de Malgrat van fer una campanya electoral amb la promesa de fer un pavelló nou (hi ha prou documents que això ho confirmen). Suposo que era una proposta en la línia del Nou Ajuntament, és a dir, “fum, fum, fum”. 

Però encara trobareu detalls més sorprenents. Ara diuen que volen posar una carpa a la pista lateral del pavelló Germans Margall perquè falta espai per activitats si es fan les obres. El que són les coses!. Si el mateix equip de govern que desgoverna  Malgrat des de fa  més de 4 anys haguessin considerat amb seriositat les al·legacions de CIU al projecte de condicionament dels voltants del Pavelló Germans Margall l'any 2008 no es trobarien en aquesta situació., perquè nosaltres ja proposavem cobrir aquesta pista lateral per resoldre situacions com aquesta. Està clar que alguns tenim més visió de futur que d'altres.dilluns, 23 de gener del 2012

LA LLENGUA, LA PÀTRIA

"No vaig tardar molt en saber que la llengua catalana era la meva pàtria, fou quan ells deien que nosaltres mai no n'haviem tinguda i que la seva havia estat sempre la nostra. La llengua és el tresor que mai no m'abandona, que és amb mi allà on jo sigui, que conforma la meva manera d'entendre el món, que és l'essència que m'identifica. És la meva pàtria". Carme-Laura Gil
 
Preciós escrit publicat avui al bloc de la Carme-Laura Gil. De tant en tant, val l apena donar-hi un cop d'ull.

dijous, 19 de gener del 2012

MÉS SENY I MENYS MAL DE VENTRE

El Ple d’un Ajuntament és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es del consistori. Entre les atribucions i funcions del Ple es troba la de controlar i fiscalitzar els òrgans de govern, prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut, etc, fins i tot, correspondrà al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde/ssa i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

És recomanable de tant en tant recordar que és el Ple qui nomena l’alcalde/ssa i no a l’inrevés, oi?.

Anem ara a les funcions i atribucions de l’alcalde/ssa que són moltes, àmplies i variades. Des de representar l'ajuntament, dirigir el govern i l'administració municipals, convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat a dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals…etc, etc…com us he dit àmplies i variades. Però n’hi ha una bàsica i de sentit comú: “Publicar, executar i fer complir els acords municipals”. Tant senzill com això.

Per aquesta raó, resulta un veritable escàndol que un alcalde o alcaldessa afirmi sense cap mirament ni vergonya en el decurs d’un Ple que “no pensa complir un acord de Ple” i que a crits demani un informe jurídic al personal present a la sala -que cal dir en aquell precís moment s'ha quedat glaçat davant un gest tant teatral- per saber si té l'obligació de complir un acord de Ple. No cal. Agafes la llei i.... voilà ....ja està. 

Doncs això, senyors i senyores, és el que va fer l'alcaldessa del meu poble. Certament, sabem que el teatre i la faràndula li encanten, però  sembla realment insòlit i antidemocràtic una afirmació d'aquesta mena en boca d'un governant. Si els responsables polítics mostren aquesta irresponsabilitat, podem exigir comportaments democràctics als ciutadans i ciutadanes del nostre poble?. Podem exigir que paguin els impostos?. Podem exigir que compleixin les normes?......A vegades, alguns haurien de pensar amb el cap i no pas amb el ventre. O és que les lleis no són per a tots?. O és que les majories només manen si són les teves?. Aiiis!


dissabte, 14 de gener del 2012

DES DE LA CÀMERA DEL PLE II

El 5è punt portava a aprovació la declaració de ruïna de les edificacions del carrer Castell 23-24. D'entrada, la proposta pretén millorar espais i l'estètica del nostre poble, però cal dir que la qüestió també és de disciplina urbanística, es tracta de declarar ruïnosa una edificació en mal estat, amb un propietari que va morir l'any 78, i uns hereus desconeguts. Sembla que fa anys que no es paga l' IBI. Sovint, costa entendre que una situació s'abandoni d'aquesta manera quan l'administració té eines per resoldre, però també som conscients de les dificultats que comporta la declaració de ruïna d'un edifici, sobretot pels diferents interessos públics i privats que poden col·lisionar. El nostre vot va ser favorable.

El Ple també va resoldre l'expedient sancionador per infracció de la normativa de tinença de gossos potencialment perillosos. Alguns pensen que aquests temes no cal portar-los  Ple, però considero que és una manera també d'informar als ciutadans de l'aplicació de les normatives. El nostre vot va ser favorable. 

El punt que va provocar la discussió més absurda. La Moció dels G,M, d'ERC, CIU i ICV-EUAiA per l'adhesió a l' Ajuntament de Malgrat a l' Associació de Municipis per la Independència. Aquí la intervenció de l' alcaldessa va ser molt desafortunada, incoherent i poc democràtica. El seu discurs va mostrar una confusió absoluta entre la institució, el govern i el Ple. De fet, no deixa de resultar una paradoxa que al Ple de novembre la pròpia alcaldessa i altres membres del PSC vagin votar a favor de l'adhesió i que de cop decideixin fer el contrari. De fet, la seva actitud em va semblar d'una frivolitat absoluta. Des de CIU pensem que tot moviment associatiu enforteix la democràcia i que el món municipal té molt a dir en la construcció  del país. La moció es va aprovar per majoria, 9 vots de CIU, ERC i ICV-EUA.  

Finalment, es va preguntar al govern sobre el criteri pel que es requereix a uns veïns sota amenaça de sancions en relació a unes pancartes per les que protesten per les obres que vol fer l'Ajuntament al seu carrer. La pregunta es va fer, perquè estem cansats de la forma de mesurar les coses en funció de les persones i els fets. Els Srs. "Indignats" van ocupar Can Feliciano el mes de juny, van penjar pancartes i es van manifestar sense que hi hagi constància de que es fes cap requeriment  ni es sol·licités cap autorització. És clar, els "indignats" els van fer molta gràcia i es van voler fer els simpàtics. Ui!, la Sra. Alcaldessa és la primera indignada!. Com si no portés 20 anys vivint del càrrec i contribuint a fer créixer la bombolla que critica el moviment. Va quedar clar que si caus simpàtic pots incomplir les ordenances. 

També vam preguntar si s'ha previst la substitució del càrrec de confiança del PP ara que estarà de baixa de maternitat. Resposta inaudita. El PP pot demanar "1, 2 i els que vulgui de càrrecs de confiança". Es veu que els interessos del poble en aquest cas queden a un segon pla. 

La pregunta sobre la ciutat sanitària també va obtenir una respost sarcàstica, i va provocar un diàleg del gènere absurd. "NO sabem res, és privat. Però vostès ho duien al programa, no?. Sí, perquè és públic. Doncs és públic o privat?. Hi ha un tanatori que vostès van demanar. Nosaltres no hem demanat cap tanatori. El volen o no el volen?". En fi, a vegades fa por la gent que ens mana. 

divendres, 13 de gener del 2012

DES DE LA CÀMERA DEL PLE


Ahir es va celebrar la sessió ordinària del Ple de gener, una sessió àgil i amb pocs punts de confrontació a l’ordre del dia que va conduir, com a portaveu de CIU, el regidor Jofre Serret. 

Abans de res, dir que la sala cada cop hi ha menys públic i que, curiosament, s’han convertit en habituals els conjugues d’algunes regidores, un fet que ha estat sempre molt criticat per l’alcaldessa en altres casos, i que val a dir hem procurat evitar tant ella como jo. Però com a ferma defensora del dret de cadascú a fer el que consideri convenient, només aconsello que com a mínim es guardin les formes i màxima discreció. Els aplaudiments i la gatzara de la teva família entre el públic –com va passar ahir- ofereix una imatge depriment de la política que ens hauria de fer reflexionar.

Entre els punts de l’ordre del dia es va aprovar l’acta anterior i es va donar compte del decret d’alcaldia que delega funcions a la Junta de Govern Local. A continuació, també es va aprovar per unanimitat la modificació de l’art. 1 del conveni col·lectiu de treball del personal laboral.

El punt 4rt portava a l’aprovació la Modificació puntual del POUM per delimitació del Polígon d’Actuació 19. El regidor Jofre Serret va exposar la postura del nostre grup favorable a aconseguir els terrenys de darrera el CEIP Montserrat. Fa anys que el CEIP Montserrat no disposa de l’espai suficient per tenir una pista de jocs reglamentària i que incompleix la ratio d’espais lliures per alumne. Evidentment, amb l’adquisició d’aquesta finca es possibilita disposar de més metres quadrats de pati per alumne i disposar de la pista, tot i que sigui una mica justa. De fet, la finca del carrer Comerç estava afectada des de l’any 90 com equipament, però de forma molt genèrica. Va ser el POUM el que va concretar l’ús docent de la parcel·la qualificada coma sistema d’equipaments (clau 7b) fent constar que havia de ser objecte d’adquisició per part de l’Ajuntament per tal de destinar la finca a l’ampliació de les  instal·lacions del Montserrat. Cal recordar que CIU assumia en el moment de l’aprovació del POUM la responsabilitat del planejament urbanístic, per tant, va participar activament en la decisió de definir i de concretar l’ús de la parcel·la per millorar l’equipament escolar. 

A la vegada, es necessari modificar el POUM per delimitar el polígon d’actuació 19 per aconseguir els terrenys del Camí Fondo que facilitin l’obertura del vial perimetral que s’obre al Polígon de Can Patalina. Un i altre terreny són de titularitat privada i s’ha de compensar als titulars amb la cessió dels terrenys edificables de titularitat municipal situats al Carrer roger de Flor i Avinguda Montserrat. Les raons són sens dubte d’interès general i el nostre vot va ser favorable. (Cont)

dimarts, 3 de gener del 2012

QUE DEMANO AL 2012?


La realitat és que el 2011 ha estat un any estrany. Personalment, ha estat un any molt carregat, tant a nivell personal com a nivell polític. A nivell general, el 2011 ha estat l’any en que ha mort el cap de l’organització terrorista més gran del món, han caigut dos dictadors, Alemanya marca el compàs a Europa, els britànics van a la seva, a Japó han viscut el pitjor accident nuclear des de Chernobil, Obama no ha respòs a les expectatives que va aixecar,  la crisi ha continuat fent estralls, hem tingut eleccions municipals,i hem acabat l’any amb una nova majoria del PP governant Espanya. L'únic consol és que el Barça segueix guanyant. Definitivament, el 2011 no ha estat el millor any de la meva vida. Ara bé, el món trontolla , però a Malgrat res no canvia. Cauen dictadors i règims, però aquí seguim sota el règim PSC-PP, com atrapats en el temps, atrapats en  aquest final de cicle indefinit. Cal pensar-hi, perquè a la vida res no passa perquè sí, i tinc molt clar que el que passa té conseqüències més aviat o més tard.

De fet, la lectura dels resultats electorals de les passades municipals  a Malgrat era molt clara, però alguns no han volgut escoltar la veu dels ciutadans. Els ciutadans de Malgrat ens van demanar diàleg i un gran consens. Ens van demanar un govern de majoria, un govern que sumés tantes veus com fos possible per afrontar els reptes que tenim per davant. Però alguns polítics no escolten o no volen escoltar, altres es mouen amb prejudicis fins que és massa tard i, altres realment no tenen cap projecte de poble al cap i massa feina a  procurar per ells mateixos. Clar que el temps acostuma a posar les coses en ordre, la llàstima és que el temps perdut resulta irrecuperable per un poble.
 
Així que no sé que ens portarà el 2012. D’entrada el número em sembla més agradable a la vista, però tampoc és senyal de res. En principi aquest any sembla que continuarem en crisi i això vol dir que haurem d’incorporar tots plegats noves visions sobre moltes coses que fins ahir semblaven segures. Fins i tot, alguna profecia diu que aquest any s’acaba el món, què ja seria mala sort després de tant patir. En fi, que més val posar-hi una bona tassa d’optimisme si de veritat volem afrontar l’any que comença. A nivell personal demano poca cosa. Salut, fonamentalment. Salut per aquells que m’estimo. I per Malgrat, doncs penso que aquest serà un any en el que haurem de parlar molt d’esforç, dedicació, compromís, solidaritat ..en definitiva, dels valors que defineixen un poble. 

Aquests valors han d'impregnar la política municipal  si volem sortir de la situació que tenim amb éxit. En èpoques de crisi és quan aquells que ens dediquem a la política hem de demostrar la veritable capacitat de gestió i fins on arriba la nostra capacitat de diàleg. En temps de crisi, és quan pots veure la capacitat de qui et governa a l’hora de prioritzar projectes o posar noves idees sobre la taula, però és també quan podem apreciar l’autèntic tarannà de cadascú. El nostre grup municipal es va oposar el passat novembre al pressupost municipal per aquest 2012, perquè no compartíem el concepte d’apujar impostos i no invertir. Hem intentat explicar que nosaltres volem prioritzar aquells projectes urbanístics que comportin també dinamització econòmica. Per això, sense deixar de dedicar esforços al manteniment de carrers i voreres, pensem que ara és el moment de prioritzar un projecte com la renovació del Passeig Marítim, endreçar la façana marítima de Malgrat, encarar el tram final de la riera de sortida al mar, i desencallar l’obertura de l’Avinguda Barcelona.  

No sabem si l’any que ara s’inicia s’impulsaran aquestes obres, perquè la veritat és que el govern que tenim no sembla treballar amb una agenda planificada, i el pressupost recentment aprovat poca cosa apunta. Tot i així, desitjo que amb l’any es corregeixi el rumb. El meu compromís i el del grup de CIU és seguir treballant per fer-ho possible, i estem oberts a parlar amb tothom per tal d'impulsar projectes estratègics importants que el poble necessita. Ara bé, per això penso que cal una nova governança local, una manera diferent de fer política local que no depèn només de nosaltres. Potser caldrà desfer i fer-nos enrera en algunes coses, prioritzar-ne d’altres, per poder seguir avançant.

Sabem que no és temps de continuar prometent si no tenim clar que hi hauran recursos, però també sabem que si no ens fixem objectius ambiciosos no avançarem. Governar no serà senzill, i fer oposició tampoc. A un costat i altre caldrà realitzar un gran exercici de responsabilitat. Veurem qui està disposat a fer-lo. N’anirem parlant, però vull començar l'any deixant escrit que, qui vulgui el nostre suport haurà d’assumir que cal fer sacrificis, però que això no vol dir renunciar a l'entusiasme i a la il·lusió per tirar endavant projectes de futur que Malgrat necessita, si volem continuar sent un poble  que ofereixi oportunitats per viure i treballar.

Bon 2012 a tots i a totes. Procureu ser feliços. Recordeu que les profecies maies diuen que el món s'acaba el proper 21 de desembre. Que no ens agafi empipats els uns amb els altres! 

*Publicat al MalgratConfidencial.cat
*Publicat al Maresme360