dimecres, 14 d’octubre de 2009

DESTRALERS COM POCS

No sé si destraler ve de la paraula destral o de destresa, però s'acostuma a emprar el terme per referir-se a la persona poc curosa amb la tasca que realitza, i estic veient que resulta apropiada per definir a la gent que fa certes actuacions. Per què? Doncs, perquè el patrimoni cultural i la memòria d'un poble són un capital simbòlic valuós que cal preservar i dignificar des de l'àmbit local, no només pel valor artístic que pugui tenir, sinó perquè serveix per posar en valor el present d'un poble i suposa un repte per transmetre valors sobre l'orígen i la història de l'escenari vital dels ciutadans. El patrimoni local és un senyal per generacions futures. Ja ho he dit altres vegades i no cal donar-hi més voltes. A Malgrat queda clar que poca cosa deixarem als ciutadans del futur per poder valorar.  

A l'any 2004 a Malgrat es va fer un catàleg municipal de béns protegits del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal amb l'objecte de conservar i acreixer el patrimoni local. Si agafeu la Memòria del Catàleg podreu trobar un conjunt de belles definicions i voluntats que avui, amb la distància que ofereix el temps i l'experiència del dia a dia, fan venir ganes de riure. Està clar que les obligacions en matèria de protecció i conservació de l'estat actual del patrimoni no es van escriure pas per l'Ajuntament. Així, mentre als particulars propietaris d'edificis catalogats els imposem un conjunt de deures sovint ben costosos, el govern municipal pot tirar pel dret i arrencar el ferm d'un carrer que forma part d'un conjunt protegit sense fer ni un expedient. Resulta que algú ben intencionat va tenir la gran pensada d'incloure al catàleg el "conjunt o ambient carrer dels Arcs/Passada i Hug Descolomer", però això condueix a un gran interrogant sense resposta. Un àmbit singular com aquest mereix un tracte tan desconsiderat per part de les autoritats locals?.

El document aprovat el seu dia té la condició de Catàleg del Patrimoni arquitectònic i elements d'interès artístic i històric del municipi de Malgrat, es va formular per donar compliment al que disposa l'article 69 de la Llei 2/2002, de 14 de març d'urbanisme i s'adequa a les determinacions de la legislació de regulació específica del Patrimoni Històric-Artístic. Per què?. Per què buscar-se tanta feina?. Recentment s'han dut a terme actuacions que no han tingut en compte per res la normativa. Primer l'escala del carrer Hug Descolomer. Ara s'arrenca el ferm del carrer dels Arcs, però algú s'ha parat a pensar quins materials eren els més adequats a l'àmbit?. Algú ha fet un simple estudi?. No. Tenim un informe de l'oficina d'habitatge que diu textualment "Vist que a causa de les obres d'arranjament realitzades en el cr. Hug Descolomer es constata que el ferm del Passatge dels Arcs n'ha resultat malmès, s'informa de la necessitat d'arranjament i millora del ferm del Passatge dels Arcs en l'àmbit perimetral del Projecte d'Intervenció Integral del barri del Castell". L'informe és del 5 d'octubre. La Junta de Govern Local el dia 8 d'octubre aprova adjudicar les obres. El dia 13 d'octubre s'aixeca el terra. Com podeu veure, l'informe destila sensibilitat patrimonial i la solució és asfaltar. Com sempre a correcuita. No dic que no es trobi malmès el paviment, ni que aquest sigui una obra d'art, però ben segur que calia estudiar la tècnica i tipus de material més ajustat a l'àmbit. I ben segur que l'asfalt no és el més idòni. I ben segur que acabarant fent el que els doni la gana. I ben segur que qui ha decidit aquesta actuació és un destraler/a. Apa. Una altra llófia per inaugurar i fotografiar al butlletí municipal.

Certament, hi ha coses que no s'entenen.

3 comentaris:

  1. No es pot esperar altra cosa d'aquests destralers, fins que el poble els hi doni l'esquena definitivament.

    ResponElimina
  2. Ara asfalt, després ja ho veurem. Com les rodones: ara petites, ara trenquem les voreres. Això és donar feina als aturats, dirà l'equip de desgovern.

    ResponElimina
  3. No es pot culpar a les obres del carrer Hug Descolomer de l'estat del pedrís. Les obres de la senyora Garangou i del senyor Quinta vàren ser les causants de l'estat actual. Així com altres veïns vàren tenir la decència de fer el que obliga la normativa: reparar el tram de via pública que havíen trencat en fer obres a casa seva; els protegits de l'alcaldessa no només no ho van fer sinó que ningú els hi ha demanat mai responsabilitats.

    ResponElimina