dijous, 3 de desembre de 2009

3 DE DESEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Avui es celebra el Dia Internacional de les persones amb Discapacitat. M'ho van recordar dimarts a la reunió del patronat de la Fundació Marpi. És un dia per dir a la societat que encara existeixen barreres físiques que dificulten a les persones amb discapacitat portar una vida normalitzada i en igualtat de condicions que la resta de població.

Avui s'han programat activitats per commemorar aquest dia, i es faran discursos, però no perdem de vista que les paraules no són suficients, i que moltes entitats que treballen fa anys en la inserció laboral de persones amb discapacitat tenen actualment serioses dificultats per tirar endavant la seva tasca.El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat ( COCARMI) ha presentat un Manifest en motiu d'aquest dia, que reclama:


1. Aplicar un pla de xoc contra la progressiva destrucció de llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat, un col·lectiu amb majors dificultats per a la seva reinserció laboral. Dades recents mostren com a Espanya, el 67% de la població amb discapacitat està inactiva laboralment.


2. Fomentar la contractació pública i socialment responsable com a element per afavorir la inclusió social. A Catalunya, l’índex d’atur de les persones amb discapacitat està per sobre del doble de la mitjana i l’Administració i les empreses poden i han de fer el primer pas per reduir aquestes dramàtiques xifres.


3. Tenir especialment en compte la situació de múltiple discriminació a l’hora de prendre mesures per combatre la crisi. Pensem, evidentment, en la situació de les dones amb discapacitat, doblement discriminades pel fet de ser dones i discapacitades, i que són les qui presenten una major vulnerabilitat als efectes d’una crisi econòmica. L’ocupació de les dones amb discapacitat amb prou feines supera el 25%.


4. Augmentar les dotacions pressupostàries destinades a les polítiques de discapacitat i a considerar les necessitats reals del sector a l’hora d’elaborar aquests pressupostos.


5. Implantar millores en la fiscalitat de les persones amb discapacitat. Aquestes persones han d’incórrer en costos elevats per arribar a un nivell de vida digne i adequat, derivant-se una menor capacitat contributiva que cal pal·liar amb la incorporació al sistema tributari de beneficis fiscals que afectin de manera directa o indirecta aquest col·lectiu.


Calen reformes de la regulació actual en funció de la capacitat normativa de la Generalitat pel que fa a l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'impost sobre successions i donacions i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.


Mesures, en definitiva, que s’encaminen cap a un reconeixement definitiu del valor de la diversitat com a element indispensable en la construcció d’una societat inclusiva i respectuosa amb totes les persones.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada