diumenge, 11 de maig del 2014

DES DE LA CÀMERA DEL PLE

Resum ràpid del Ple d’aquest passat dijous mentre escolto l’entrevista del divendres amb l’alcaldessa.  Una manera certament estranya de passar la tarda del diumenge.


Així, doncs, el Ple va aprovar el Compte General de l’exercici 2013. Destaco la xifra del romanent de tresoreria per despeses generals de 2. 873.195,72 euros (2.291.107,29 euros el 2012). Cal fer constar que d’aquesta xifra, 344.057,04 euros corresponen a la paga extra no satisfeta del desembre de 2013 segons disposa el Decret-llei 20/2013, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària, sumat a les modificacions pressupostàries que es van aprovar el 2013 condicionades a la modificació del Decret 20/2013 i que no s’han pogut executar. De fet, el Compte General és el reflex del Decret-llei que ha complicat i condicionat molt la gestió municipal.  

Actualment, el nivell d’endeutament de l’Ajuntament de Malgrat es troba per sota de la mitjana, sobretot després d’haver cancel·lat l’ICO del Teatre Auditori, un apunt d' aquest exercici que distorsiona la xifra de les despeses financeres que s’ha disparat el 2013 al 198%. Com apunta la Memòria no s’han concertat préstecs, però és evident que això és un efecte del context i del Decret esmentat. 


El Compte General també ofereix altres dades, entre les que vam destacar l’apartat de l’IBI i la seva recaptació. És el primer exercici que tanquem amb fraccionament de l'IBi i posa de relleu que -contra el que van assegurar els membres del sursuncorda local- el fraccionament no ha suposat problemes ni menys recaptació en voluntària. Tot el contrari, la recaptació en voluntària ha pujat vers l’exercici anterior. Així, doncs, fraccionar l’IBI no representa per ara el conjunt de desgràcies augurades pels falsos profetes i sembla que això cou. Així doncs, proposem l’estudi del fraccionament d'altres taxes o tributs. (Perdoneu, però ara mateix l’entrevista a l’alcaldessa parla d’aquest punt,....a veure......sembla que confonem el que ens va bé a nosaltres amb la gestió municipal (¿?)....ara parla de la independència (¿?)...-A vosté li agrada molt parlar de la independència, oi?, li pregunta l'entrevistadora). Però continuem amb el Ple de maig.

El punt 3er i 4rt donen compte de l'informe de la Intervenció sobre el compliment de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials del 2013 i 1er trimestre del 2014, i s'aprova el Catàleg de llocs de treball per l'anualitat 2014 amb l'abstenció d'ERC.

El punt 5è i 6è porten a provació el Conveni de col·laboració entre l'Agència de residus de Catalunya i Ecovidrio i s'aprova i el servei per la gestió de cobrament a estrangers de sancions en matèria de trànsit. S'aproven. 
El punt 7è és una Moció d'ICV de rebuig a les interlocutòries del TSJC contra la immerssió lingüística a les escoles. Curiós -però no sorprenent- el discurs de l'alcaldessa afirmant que la immerssió lingüística és "fum". Resultat de la votació 14 vots a favor (CIU,ERC,ICV i alguns membrs del PSC), 2 vots contraris del PP i l'abstenció de la Sra. Campoy.

Al punt 8è la Moció del PSC en favor d'un servei sanitari digne de l'Alt Maresme i La Selva. Un avegada més, el PSC treu el tema de la sanitat quan arriba algún comici elelctoral. És evident que el manteniment de la sanitat pública el volem tots, però la moció fa elucubracions sobre aspectes en que per ara sembla el SEM no té previst cap canvi en distribució d'unitats a l'Alt Maresme. També la ratio de metge de família i de pediatre de l'ABS de Malgrat ha estat de 1337 persones assignades per majors de 14 anys per metge i 1471 de menors de 15 anys per pediatre (segons RCA 2013). Cal tenir present que de les persones assignades a l'ABS nomes s'han atés el 2013 el 77,7% (71,8% en adults i 82,2% en infants). Per contra, la moció del PSC parla de ratis superiors. Per tant, l'únic que podem dir és que es tracta d'una moció sobre rumors a les portes d'una campanya electoral. Posicionar-se en aquestes condicions és poc prudent.

Punt 9è, moció de CIU, ERc i ICV-Eua per catalogar el Molí de la Sal. Moció que s'aprova per 9 vots a favor i 8 en contra. La moció és fruit del procés iniciat el mandat passat i que ha quedat aturat. L'objectiu que proposa és catalogar el conjunt del Molí de la Sal i estudiar la rehabilitació i utilitat d'un patrimoni que és propietat municipal. (ara l'entrevista a la ràdio tarcta aquest punt: -Tindrem un centre d’interpretació dels molins?, pregunta l’entrevistadora. Resposta: -Com què no sé que és!. No sé que vol dir això. Sembla que l’alcaldessa no sap si és un ball. Després, que si la casa, que si el pati, que si ella funciona diferent i no vol canviar. Que si funciona així, i tota la vida he funcionat així....Que en gestió municipal no es pot ser romàntic. Que la comprem els altres.....Que si es fa un catàleg de coses a catalogar, i no cataloguen la casa. Que si no ens entendrem. .....). Tot un embolic.

No, no ens entendrem. Només cal veure les píndoles que dedica la Sra. Campoy al company Jofre Serret i a mi. Dos no s'entenen si un no vol. Sembla que per l'alcaldessa algunes persones no som grates. És més, som persones estúpides i maleducades. Sense comentaris. "Ladran, luego cabalgamos".

Ai,...espera, que em deixo un punt important. La Moció en defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics de la Conca de l'Ebre i el Delta. El PSC vota contra el rebuig al Pla Hidrològic mentre repeteix el mantra "no perderem temps en mocions". Així que 13 vots a favor (CIU, ERC, ICV-Eua i algun socialista, abstenció del PP i vot contrari de la Sra. Campoy, un vot, per cert, molt significatiu.

Finalment, es presenta la modificació pressupostària d'urgència per adquirir 2 vehicles per la policia i s'aprova. De fet, aquesta modificació  ja es va aprovar fa un any al ple de maig de 2013, però acompanyada d'altres partides. No s'ha pogut executar -com deia a l'inici-, perquè estava condicionada a la modficació del Decret d'estabilitat pressupostària quye, finalment, s'ha dut a terme aquest febrer: preguntem al govern per les altres partides aprovades que van justificar aleshores la nostra abstenció per permetre l'aprovació. Què passa amb la partida de 50.000 euros per millores a l'escola Marià Cubí?. 

Al torn de preguntes aprofitem per demanar millores urgents a la Plaça Rossend Giol i Figuerola a la vista d el'estat d'abandomanent que presenta actualment que contrasta amb altres espais enjardinats de Malgrat. Arrenquem el compromís del Sr Mercader de que s'ho mirarà i adoptarà mesures.

Acabo l'apunt al bloc. Fa estona que s'ha acabat l'entrevista de l'alcaldessa. Per sort!. 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada