divendres, 22 de juny del 2012

DES DE LA CÀMERA DEL PLE


He de demanar disculpes, perquè hauria d’haver publicat la meva crònica del Ple Municipal de Malgrat del dia 14 de juny amb més agilitat, però no he sabut trobar el moment. Ho admeto. A més, darrerament tampoc sé trobar el punt d’humor necessari per fer un repàs al que passa al Ple del meu poble.


D’aquest darrer Ple es pot dir poca cosa, la veritat. El primer que destaca és que d’una ordre del dia amb 13 punts, el més important i significatiu va ser un punt que ni tan sols estava inclòs i que es va haver de presentar per urgència. Tot plegat diu molt de la feina que està duent a terme aquest equip de govern. El punt en qüestió va ser el retorn del crèdit de  6 milions d’euros d’un ICO que es va concedir l’any 2009 per fer el teatre auditori. Sembla que el moment actual no aconsella aventurar-se en un projecte que ningú acaba de veure clar, i en aquest punt estem totalment d’acord. Aquí els vam haver de retreure que no hagin ni tan sols fet el gest de parlar amb el grup de CIU, quan hem recolzat aquest projetce des de l'inici i hem mostrat la nostra disposició a treballar en cada fase del projecte. Penso sincerament que a l'hora de pendre una decisió com la que s'ha pres hagués estat elegant demanar la nsotra opinió i participació. Però això suposo que és demanar la lluna per aquest govern.

Un altre punt interessant que va passar de puntetes va ser l’ inici d’expedient d’expropiació d’un terreny de l’Avinguda Costa Brava per fer més gran la rotonda de la “Ciutat Sanitària”, aquesta magna obra que avança sempre envoltada de misteri. 

A partir d’aquí 6 mocions. No sé si són moltes o poques, però si que puc dir que resulta ben curiós aquesta nou afany del PSC per presentar Mocions quan s'ha passat 8 anys criticant durament les mocions que es portaven a Ple per altres grups. És clar que sempre em poden dir que la coherència tampoc formava part del seu programa electoral. 

Sobre les mocions destacaré que CIU en va subscriure 3 conjuntament amb PSC i ICV-EUiA. La primera per donar suport a la ILP que vol regular la dació en pagament i el lloguer social. També es va pactar una moció contra la disminució dels ajuts de l’Estat a les persones amb discapacitat. (Una Moció ben curiosa que feia referència al govern espanyol, però que el regidor Sr. Romero va portar a Ple sense acabar d’entendre i es va embolicar).  Evidentment,  nosaltres considerem que aquests centres de treball que avui pateixen els efectes de la crisi intensament han de rebre un suport especial per part de l’administració. Per això vam donar suport a la moció. 

A destacar també la Moció que reclama el pagament de l’IBI en el béns immobles de titularitat de l’Església Catòlica. D’entrada el títol de la moció ja ho diu tot. En plena campanya de la declaració de l’IRPF s’ha entrat aquesta moció a molts ajuntaments. El més curiós és que el PSC és qui està presentant aquesta proposta i a Malgrat hi ha votat en contra. 

Aquesta Moció, val a dir, coincideix en el temps amb la presentada a la Comissió Constitucional  del Congrés dels Diputats pel Grup d’IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural d’una proposició no de llei sobre el finançament de l’Església Catòlica i que d’entre altres aspectes parla de la supressió de l’exempció de l’IBI. Concretament, el dimecres 23 de maig ha tingut lloc el debat en Comissió de la iniciativa i per part de CiU ha defensat la nostra posició el diputat Jordi Jané. En el mateix sentit, els regidors de CiU vam votar en contra d’aquesta Moció pels següents motius: 

La supressió de l’exempció de l’IBI o qualsevol altra mesura considerem que s’ha d’incloure dins d’un replantejament global del finançament de l’Església Catòlica. Els Acords amb la Santa Seu vigents daten de l’any 1979, en un moment de transició i fruit del propi consens constitucional, però no ens neguem a un replantejament.  

Cal tenir present, també en aquest replantejament general, la funció social que en un moment de crisi com el que estem vivint realitza l’Església Catòlica, així com moltes d’altres confessions religioses,  associacions, organitzacions i ONGs, les quals recordem  que també estan exemptes del pagament de l’IBI. 

Considerem que no tots els béns de l’Església Catòlica poden tenir el mateix tractament fiscal ja que cal diferenciar els que són part del nostre  patrimoni històric i cultural. 

Considerem que el problema del finançament dels municipis respon a moltes variables que cal resoldre, i no només a aquesta, i per això considerem necessària una reforma del mateix en el marc d’una llei de finançament local de Catalunya, així com també en el marc de la normativa estatal.

A precs i preguntes, vam preguntar pel procés de inscripció dels nens i nenes al casal d'estiu municipal que ha generat moltes queixes per part de les famílies. Es va retreure a la regidora de Benestar Social la seva actitud al desconvocar sense cap motiu i tan sols una hora abans la reunió que s'havía de mantenir amb la Directora de l'escola d'adults. També es va preguntar per l'escrit que el Síndic de Greuges ha adreçat al consistori sobre la negativa de facilitar un comandament de la pilona a un veí del carrer Ramón Turro, circumstància que vaig aprofitar novament per demanar una mica més de flexibilitat al regidor de mobilitat en els criteris actuals.   Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada