divendres, 12 de febrer de 2010

DE BOUS I BRAUS

Una dita popular diu que "a pas de bou s'hi arriba prou" i començo, doncs, per la dita per parlar de la iniciativa que proposa una llei que fixi els requisits i les condicions que han de reunir les festes tradicionals amb bous sense mort de l'animal, en les dates i localitats on tradicionalment se celebren, i que en reguli la celebració i el desenvolupament per garantir els drets, els interessos i la seguretat del públic, i la protecció dels animals. Un debat que arriba a continuació del debat que va generar la Iniciativa Legislativa (ILP) per prohibir les curses de braus.

No hi ha cap mena de dubte que és un debat estrany per aquells que com jo no sentim cap devoció per aquesta mena d'espectacles, i que estem a favor dels drets de tots els animals. En aquest cas, sembla que es tracta de recollir en una llei un codi de bones pràctiques aprovat el 2004 i que ja s'aplica a la festa. L'objectiu és preservar la tradició i respectar els animals, però és precisament el terme "tradició" el que genera debat, perquè la tradició no justifica la continuïtat per sí sola i, d'altra banda, tradició també són les curses de braus. Aquí, doncs, ens encallem.

Si es tracta de fer conviure la tradició amb el compliment de la legislació vigent i amb la sensibilitat cada vegada major en la nostra societat de respecte cap als animals és una altra cosa. Sembla que l’objectiu de la llei és precisament aquest, regular les condicions que han de reunir les festes tradionals amb bous per tal de garantir els drets, els interessos i la seguretat del públic, alhora que la protecció dels animals.

D'altra banda, sembla que el consens polític en el tema és bastant general. Només ICV ha fet una esmena, i ha estat una esmena més per una qüestió de formes. Des de CiU s'ha defensat l'oportunitat d'aquesta normativa perquè es tramiti "en paral·lel" a la iniciativa legislativa popular que demana suprimir les curses de braus a Catalunya. Crec que no hi ha incoherència, perquè cal dir que la ILP exclou els correbous que se celebren en diversos punts del país. L'element de la diferència per la prohibició és si hi ha mort o no hi ha mort de l'animal, i la tradició del correbou no persegueix la mort. Aquí també hi haurà opinions per tots els gustos. Personalment, no li trobo la gràcia a empaitar un animal espantat.

De fet,  a vegades es critica que es doni llibertat de vot en aquests temes, perquè alguns entenen que això és per no mullar-se. Penso que precisament és al contrari. Aquests temes s'han de poder votar d'acord amb la visió, criteri i sentiments moltes vegades vinculats a la cultura i costums que has viscut segons el lloc d'orígen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada